Tổng hợp toàn bộ mbook của trung tâm tin học đại học khoa học-tự nhiên

tin học văn phòng- 1 DVD gồm 6 hoc phần.
1.MBooK Tin Học Văn Phòng A
2.MbooK Tin Học Văn Phòng B
3.MBooK Ôn Thi Chứng Chỉ A
4.MBooK Ôn Thi Trình Độ B Microsoft Access
5.MBooK Ôn Thi Trình Độ B Photoshop
6.MBooK Ôn Thi Trình Độ B Corel - Illustrator

Ngành Đồ Họa.
1.MBooK Thiết Kế Đồ Họa Ứng Dụng 1 DVD gồm các phần:
a) My.Thuat.co.ban
b) Xu.ly.Anh.voi.PS.CB
c) Thiet.mau.voi.CorelDraw
d) Y.tuong.thiet.ke.
2.MBooK Thiết Kế Đồ Họa Ứng Dụng 1 DVD gồm các phần:
a) Xu.ly.anh.voi.PS.NC
b) Dan.trang.voi.InDesign
c) Mbook.Illustrator
d) My.thuat.ung.dung
3.MBooK Thiết kế Web 1DVD gồm các phần:
a) Adobe Photoshop
b) Dreamweaver
c)My thuat Web
d) Macromedia Flash
4.MBooK 3D Phim 1 DVD gồm các phần:
a)Hoat.hinh.3D
b)H.U.phim.voi.A.E
c)Ky.thuat.in
5.Mbook Xử lý phim Primere

Ngành Lập trình – 1 DVD gồm cac đĩa:
1.MBooK Lập Trình Ứng Dụng Quản Lý
2.MBooK Kỹ Thuật Lập Trình VB.net 2CD
3.MBooK Lập Trình Ứng Dụng Web 2CD
a)LT ASP.net
b)LT javascript
4.MBook Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu SQL Sever
5.MBook Đồ Án Thực Tế Phân Tích Hệ Thống

Ngành mạng máy tinh- 1 DVD gồm các đĩa:
1.MBooK Bài tập Lắp ráp cài đặt Máy Tính
2.MBooK Bài tập Quản Trị Mạng Windows Server
3.MBooK Quản Trị Mạng Linux 2CD
4.MBooK Bài tập Triển Khai Hệ Thống Mạng 2CD

Ngành công nghệ web

1.MBooK Thiết Kế Web - HP2 (Video_ĐHTN)- đĩa này giống với HP4 bên ngành đồ họa. 1 DVD gồm các phần:
a) Adobe Photoshop
b) Dreamweaver
c)My thuat Web
d) Macromedia Flash
2.MBooK Quản Trị Dịch Vụ Mạng
3.MBooK Nhập Môn Lập Trình Web
4.MBook Kỹ Thuật Lập Trình Web
5.MBook Lập Trình Ứng Dụng Quản lý Trên Web

Pass:
PASS UNRAR,UNLOCK,NỐI FILE: Trích:
www.softprovn.net ; softprovn.net ; haiphongit ; www.haiphongit.com ; haiphongit.com

Info-Thông tin:

-NÊN ĐỌC QUA TOPIC,THỬ CÁC KEY TRƯỚC,NẾU KO DC THÌ HỎI PASS...........NẾU KO ĐỌC MÀ LO HỎI PASS THÔI ĐỪNG DOWN
-Mbook XỬ LÝ PHIM PRIEMER BỊ HƯ,ĐỒI TÊN PART 2,GIẢI NÉN BÌNH THƯỜNG,COI TRỰC TIẾP FILE VIDEO
-Những gì đã nói,hỏi ko trả lời!!!LINK DOWNLOAD

Tin học văn phòng- 1 DVD gồm 6 hoc phần.
1.MBooK Tin Học Văn Phòng A
Trích:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5...e52114cbfb8e8d
2.MbooK Tin Học Văn Phòng B
Trích:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5...e09fe88a9b8f89
3.MBooK Ôn Thi Chứng Chỉ A
Trích:
http://www.mediafire.com/?sharekey=f...1fecb126083d7a
4.MBooK Ôn Thi Trình Độ B Microsoft Access
Trích:
http://www.mediafire.com/?sharekey=f...f9b2ff6284d0b1
5.MBooK Ôn Thi Trình Độ B Photoshop
Trích:
http://www.mediafire.com/?sharekey=f...790cdb2c34b62e
6.MBooK Ôn Thi Trình Độ B Corel - Illustrator
Trích:
http://www.mediafire.com/?sharekey=f...6af4c083a88099
Ngành Đồ Họa.
1.MBooK Thiết Kế Đồ Họa Ứng Dụng 1 DVD gồm các phần:
a) My.Thuat.co.ban
Trích:
http://www.mediafire.com/?zqfeeemlyyk
http://www.mediafire.com/?mzwxzh5mwpd
http://www.mediafire.com/?2jnlvyyanjv
http://www.mediafire.com/?vjpswzy8tbl
http://www.mediafire.com/?yzudamdogbz
http://www.mediafire.com/?hpxbzwpkysg
b) Xu.ly.Anh.voi.PS.CB
Trích:
http://www.mediafire.com/?yzi6fdl0f2d
http://www.mediafire.com/?mgb0yqjozfs
http://www.mediafire.com/?l2zxwhzwii0
http://www.mediafire.com/?sktgbkxslbo
http://www.mediafire.com/?mhzighvucso
http://www.mediafire.com/?dmgbbzvmomn
c) Thiet.mau.voi.CorelDraw
Trích:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5...e358eb79571f46
d) Y.tuong.thiet.ke.
Trích:
http://www.mediafire.com/?umcnmlxaj6v
http://www.mediafire.com/?bfyimpnvvaz
http://www.mediafire.com/?nyb6noxobay
http://www.mediafire.com/?20auwwcmomt
http://www.mediafire.com/?aj2emrdulul
http://www.mediafire.com/?phzwl3zwmq8
http://www.mediafire.com/?cdlewlwmeeb
2.MBooK Thiết Kế Đồ Họa Ứng Dụng 1 DVD gồm các phần:
a) Xu.ly.anh.voi.PS.NC
Trích:
http://www.mediafire.com/?liim2yxzn2z
http://www.mediafire.com/?aw6m12zwsyt
http://www.mediafire.com/?lma7ixfnmv2
http://www.mediafire.com/?lztmvjr0czj
http://www.mediafire.com/?ad2jmfecem7
http://www.mediafire.com/?jmdohhfnwmk
http://www.mediafire.com/?sw1sk1tzpws
http://www.mediafire.com/?bet29to4dyg
http://www.mediafire.com/?dpdt8b1so2m
b) Dan.trang.voi.InDesign
Trích:
http://www.mediafire.com/?nolvd4dezmz
http://www.mediafire.com/?vybvi0nbena
http://www.mediafire.com/?b9wk2bxwmbw
http://www.mediafire.com/?nwpl1ymbmgq
http://www.mediafire.com/?kubkudouzbk
http://www.mediafire.com/?iyxmuwplgbu
http://www.mediafire.com/?lmmubnvod2s
http://www.mediafire.com/?1o3lbh00gyb
http://www.mediafire.com/?ttbmvao509y
http://www.mediafire.com/?medogrpmbnw
http://www.mediafire.com/?xv51d5ycjj0
c) Mbook.Illustrator
Trích:
http://www.mediafire.com/?xyadbspxiad
http://www.mediafire.com/?vexoxxsslam
http://www.mediafire.com/?tmcbbmwjbci
http://www.mediafire.com/?zjz4xo1yboy
http://www.mediafire.com/?g7kne2ztbzf
http://www.mediafire.com/?0nm0sdvmxob
http://www.mediafire.com/?oyl44fngwbv
http://www.mediafire.com/?m1za0duirtb
http://www.mediafire.com/?aymbm2wmey5
http://www.mediafire.com/?lgnxpbzwcqi
http://www.mediafire.com/?3kzfwcezyng
http://www.mediafire.com/?abmmircign3
http://www.mediafire.com/?bblmvzzgvkb
http://www.mediafire.com/?2gtjsnx2kaj
d) My.thuat.ung.dung
Trích:
http://www.mediafire.com/?kjehpbtdzzm
http://www.mediafire.com/?uxybbhbm89t
http://www.mediafire.com/?vwzs0wmg67m
http://www.mediafire.com/?cf2pkz3dwbr
http://www.mediafire.com/?zb2fbe4erwl
http://www.mediafire.com/?omrghvcv7ko
3.MBooK Thiết kế Web 1DVD gồm các phần:
a) Adobe Photoshop
Trích:
http://www.mediafire.com/?sharekey=6...e6ba49b5870170
b) Dreamweaver
Trích:
http://www.mediafire.com/?oss2h1jpclm
http://www.mediafire.com/?lzeutmzaxng
http://www.mediafire.com/?2w1ljbbz0ji
http://www.mediafire.com/?kvhebnlzobv
http://www.mediafire.com/?0m1pl0mildj
http://www.mediafire.com/?vkgqeauitvl
http://www.mediafire.com/?chyclroyzof
http://www.mediafire.com/?arod2qle92m
http://www.mediafire.com/?o0yyjaxxawo
http://www.mediafire.com/?hw1ztrqiwlm
http://www.mediafire.com/?o2myozdlxja
http://www.mediafire.com/?yfzmyzdmwll
http://www.mediafire.com/?ejwbbmnmnpg
http://www.mediafire.com/?jmjhgnhmxgv
c)My thuat Web
Trích:
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...60bd0c23d37af0
d) Macromedia Flash
Trích:
http://www.mediafire.com/?sharekey=6...3d2a850a683956
4.MBooK 3D Phim 1 DVD gồm các phần:
a)Hoat.hinh.3D
Trích:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5...797a71b22f7a54
b)H.U.phim.voi.A.E
Trích:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5...8dc52afdc7838c
c)Ky.thuat.in
Trích:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5...c36a10527c752f
5.Mbook Xử lý phim Primere
Trích:
http://www.mediafire.com/?wuxdl2gy92y
http://www.mediafire.com/?osbtzbybxwy
http://www.mediafire.com/?ifmzsswsme2
http://www.mediafire.com/?mgymcody21j
http://www.mediafire.com/?wckqoysty2w
http://www.mediafire.com/?lmjnjxajltl
http://www.mediafire.com/?mtgdbbclyek
http://www.mediafire.com/?gm5mhziccxi
http://www.mediafire.com/?cnm322zdhfn
Ngành Lập trình – 1 DVD gồm cac đĩa:
1.MBooK Lập Trình Ứng Dụng Quản Lý
Trích:
http://www.mediafire.com/?zrmmm1ryzvq
http://www.mediafire.com/?fb1ljmzzm2h
http://www.mediafire.com/?ivxcvxeeoyl
http://www.mediafire.com/?2lqhymdztvy
http://www.mediafire.com/?ddbe2hnnv06
2.MBooK Kỹ Thuật Lập Trình VB.net 2CD
Trích:
http://www.mediafire.com/?tcuyddz1nii
http://www.mediafire.com/?gxrcxjmmvmo
http://www.mediafire.com/?9tbxkhot1ln
http://www.mediafire.com/?jmxisccq994
http://www.mediafire.com/?inyjc1pzixh
http://www.mediafire.com/?x0s4agtptmn
http://www.mediafire.com/?loxzoc0tpmt
3.MBooK Lập Trình Ứng Dụng Web 2CD
a)LT ASP.net
Trích:
http://www.mediafire.com/?sharekey=4...549f895af58f48
b)LT javascript
Trích:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5...c0eaa3649262a8
4.MBook Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu SQL Sever
Trích:
http://www.mediafire.com/?sharekey=5...9fc3e6d137a988
5.MBook Đồ Án Thực Tế Phân Tích Hệ Thống
Trích:
http://www.mediafire.com/?ldll6dxnjy9
http://www.mediafire.com/?mdgntyoyrhh
Ngành mạng máy tinh- 1 DVD gồm các đĩa:
1.MBooK Bài tập Lắp ráp cài đặt Máy Tính
Trích:
http://www.mediafire.com/?dywddq9hy1i
http://www.mediafire.com/?d4mwmxynznl
http://www.mediafire.com/?omxvjqx2s49
http://www.mediafire.com/?glomticywcz
http://www.mediafire.com/?xc9uuby0nly
http://www.mediafire.com/?ncd4mvny1zr
http://www.mediafire.com/?d2mwxnwmxdp
http://www.mediafire.com/?icez9gojl94
http://www.mediafire.com/?nvtwydnzwjh
2.MBooK Bài tập Quản Trị Mạng Windows Server
Trích:
http://www.mediafire.com/?1o9cnn9bfbt
http://www.mediafire.com/?davidgmmhel
http://www.mediafire.com/?xdxzjyv3bmj
http://www.mediafire.com/?mnm41ndjdi4
3.MBooK Quản Trị Mạng Linux 2CD
Trích:
http://www.mediafire.com/?3zlzmvwwszz
http://www.mediafire.com/?x1wbx1zjlmh
http://www.mediafire.com/?z2moy9hy09n
http://www.mediafire.com/?folsokbk12l
http://www.mediafire.com/?3bwwjz2zics
http://www.mediafire.com/?fsmywezuyv9
http://www.mediafire.com/?w0om0tl0z1x
4.MBooK Bài tập Triển Khai Hệ Thống Mạng 2CD
Trích:
http://www.mediafire.com/?u2ejmj1jdzl
http://www.mediafire.com/?0ynohttgdcz
http://www.mediafire.com/?2lefj3mtewy
http://www.mediafire.com/?0ahssjes2hz
http://www.mediafire.com/?1exqmwcyzgd
http://www.mediafire.com/?huemmo7fzo0
Ngành công nghệ web
1.MBooK Thiết Kế Web - HP2 (Video_ĐHTN)- đĩa này giống với HP4 bên ngành đồ họa. 1 DVD gồm các phần:
a) Adobe Photoshop
Trích:
http://www.mediafire.com/?sharekey=6...e6ba49b5870170
b) Dreamweaver
Trích:
http://www.mediafire.com/?oss2h1jpclm
http://www.mediafire.com/?lzeutmzaxng
http://www.mediafire.com/?2w1ljbbz0ji
http://www.mediafire.com/?kvhebnlzobv
http://www.mediafire.com/?0m1pl0mildj
http://www.mediafire.com/?vkgqeauitvl
http://www.mediafire.com/?chyclroyzof
http://www.mediafire.com/?arod2qle92m
http://www.mediafire.com/?o0yyjaxxawo
http://www.mediafire.com/?hw1ztrqiwlm
http://www.mediafire.com/?o2myozdlxja
http://www.mediafire.com/?yfzmyzdmwll
http://www.mediafire.com/?ejwbbmnmnpg
http://www.mediafire.com/?jmjhgnhmxgv
c)My thuat Web
Trích:
http://www.mediafire.com/?sharekey=d...60bd0c23d37af0
d) Macromedia Flash
Trích:
http://www.mediafire.com/?sharekey=6...3d2a850a683956
2.MBooK Quản Trị Dịch Vụ Mạng
Trích:
http://www.mediafire.com/?0deulyy2by6
http://www.mediafire.com/?modboou37vs
3.MBooK Nhập Môn Lập Trình Web
Trích:
http://www.mediafire.com/?bdxyh7qsmcp
http://www.mediafire.com/?iiox5epyosz
http://www.mediafire.com/?5ynllljwsmx
4.MBook Kỹ Thuật Lập Trình Web
Trích:
http://www.mediafire.com/?slda0hx2lgm
http://www.mediafire.com/?04kmhgmohwd
http://www.mediafire.com/?kt0mnnodpdm
5.MBook Lập Trình Ứng Dụng Quản lý Trên Web
Trích:
http://www.mediafire.com/?0jy4vwl1bxw
http://www.mediafire.com/?qedimawz8vv
http://www.mediafire.com/?mj3bwlmwyui
Sưu tầm.