• Chuyển đổi file PDF sang Microsoft Word;
 • Chuyển đổi đồng loạt;
 • Ứng dụng độc lập, không cần MS Word, Adobe Acrobat và Reader!
 • Hỗ trợ hoạt động dòng lệnh;
 • Hỗ trợ Win98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista;
 • Tự động điều chỉnh kích cỡ trang file cho phù hợp với kích cỡ trang Word;
 • Giữ gìn nguyên bản chữ, ảnh và layout;
 • Dễ sử dụng;
 • Hỗ trợ chuyển đổi đồng loạt;
 • Hỗ trợ kéo thả;
 • Hỗ trợ định dạng PDF1.6;
 • Load file ngay sau khi chuyển đổi
 • Hỗ trợ chuyển đổi khoảng trang;
 • Hỗ trợ các ngôn ngữ English, French, German, Italian, Chinese Simplified, Chinese Traditional, Czech, Danish, Dutch, Japanese, Korean, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, etc. languages;
 • Hỗ trợ xóa ảnh trong file Word;
 • Hỗ trợ chuyển đổi file mã hóa;
 • 5 chế độ chuyển đổi;
 • Chuyển đổi file PDF sang MS Word không chứa textbox.